Välkommen till Malmöhus hemvärnsförbund!

MEDLEM I FÖRBUNDET
Medlemskap i förbundet kan uppnås av svensk medborgare, företag eller organisation som genom sin civila eller militära verksamhet är villig och har intresse av att vidmakthålla, öka och fördjupa intresset för i första hand Hemvärnet, men även i övrigt för hembygdens försvar. Arbetet sker i samverkan med andra frivilligorganisationer. Vid intresse skriv eller hör av dig till ordföranden enligt ”Kontakta oss” ovan.

AKTUELL STYRELSE
Ordförande:                    LET Andersson
Sekreterare:                    Liv Lindholm
Kassör:                           Bengt Fällström

Ordinarie ledamöter:       Olle Haugdal 
                                      Allan Pedersen
                                      Bengt Runner
                                      Bertil Öhrstrand
Revision
Ordinarie revisorer:        Gert Nilsson
                                      Lars Oddshammar
Suppleanter:                  Lars Olsson
                                      Christer Lindblad

Valberedning:
Sammankallande            Benny Klein
                                       Anders Gustafsson
                                       Urban Andersson